Współpraca

     Firma Wariant, jako Niezależny Doradca Kredytowy udostępnia współpracującym Partnerom najlepsze produkty finansowe. Zapewniamy atrakcyjny system wynagrodzeń, doradztwo, pomoc przy wprowadzaniu wniosków i sporządzaniu dokumentacji kredytowej. Udostępniamy materiały reklamowe, na bieżąco informujemy o wprowadzanych nowych produktach i zmianach w dotychczasowej ofercie oraz organizujemy szkolenia. Pracujemy na programach bankowych, co zapewnia szybką obsługę klienta, a agentom - możliwość bieżącej kontroli przebiegu procesu kredytowego. Przygotowujemy liczne konkursy oraz systemy premiowe
     Współpraca oparta jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Firmą Wariant oraz Agentem. Aby nim zostać trzeba przejść krótką procedurę weryfikacyjną, przeprowadzoną w oparciu o następujące dokumenty:


  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
  • zaświadczenie REGON,
  • dokument NIP,
  • kartę Agenta.

 

      W celu uzyskania szczegółowych informacji lub rozpoczęcia współpracy prosimy o kontakt z naszym biurem i wypełnienie karty agenta.