Karta Agenta

* Imię i nazwisko:
Nazwa firma:
Nazwisko rodowe:
* PESEL:
* Seria i nr dowodu osobistego:
* Stan cywilny:
* Wykształcenie:
* Adres zameldowania:
* Adres biura:
* Adres korespondencyjny:
* Telefon kontaktowy do biura:
* Telefon komórkowy:
Fax:
* E-mail:
Numer konta firmowego i nazwa banku:
* Wyposażenie biura (komputer, skaner...):
Przynależność do Urzędu Skarbowego:
(nazwa, pełny adres)
* NIP:
* Wybrane banki:
* Pola, które wymagają wypełnienia.